Skip to main content

Par DIGIS

Digitālo prasmju alianses izveide, lai uzlabotu programmēšanas prasmes.

Projekta mērķis ir stiprināt tālākizglītības un profesionālās apmācības (TPP) un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) pārstāvniecību.

Stiprināt profesionālās tālākizglītības un tālākizglītības (CVET) un apmācības pārstāvniecību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) un apmācības kontekstā iesaistītajās valstīs. Uzlabot saikni starp izglītību un sākotnējo profesionālo izglītību un apmācību (IVET), ieviešot dažādu profesionālās izglītības un apmācības ceļu metodiku, izveidojot jaunu profesionālās izglītības un apmācības kvalifikāciju dronu programmētājam un operatoram un virtuālās realitātes (VR) lietotņu izstrādātājam.

Nozares ar pastāvīgu izaugsmi

Bezpilota lidaparāti un virtuālā realitāte ir visstraujāk augošās jauno viedo tehnoloģiju (Industry 4.0) jomas ar milzīgu potenciālu turpmākai attīstībai daudzās citās nozarēs, kas sniegs labumu Eiropas ekonomikai un sabiedrībai.

Šīs divas nozares veicinās jaunu uzņēmumu un darba vietu radīšanu, vides aizsardzību un dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Droni

94%

Virtuālā realitāte

87%

Virtuālā realitāte

Tā jau ir viena no galvenajām jaunajām tehnoloģijām, ko pašlaik galvenokārt izmanto izklaides industrijā. Tomēr virtuālajai realitātei ir milzīgs potenciāls arī ārpus izklaides jomām, piemēram, arhitektūrā un būvniecībā, veselības aprūpē, izglītībā, autobūvē, aviācijā, ražošanā, tūrismā, mazumtirdzniecībā utt.

Droni

Tās programmatūra uztver attēlus, veido kartes un 3D modeļus, kā arī analizē datus ekonomikas nozarēs: lauksaimniecībā, būvniecībā, kalnrūpniecībā, pakalpojumu jomā u. c. Lai gan droni ir viena no inovatīvākajām tehnoloģijām ar pielietojumu daudzās nozarēs un uzņēmumos, dronu programmatūras izstrādātāju vai dronu operatoru profili vēl nav iekļauti valstu kvalifikācijas sistēmās, un daudzās ES valstīs nepieciešamās digitālās prasmes vēl nav iekļautas esošajās PIA programmās.

Nosaukums

Digitālo prasmju alianses izveide, lai uzlabotu programmēšanas prasmes.

Partnervalstis

Čehija, Lietuva, Spānija, Austrija, Austrija, Slovākija, Čehija, Lietuva, Spānija.

Kopējais budžets

858.439,00 EUR

Projekta periods

01.01.2021 – 31.12.2023

Projekta mērķi

Izveidot jaunu Eiropas profesionālās kvalifikācijas standartu šīm profesijām.

  1. Dronu programmētājs un operators
  2. Virtuālās realitātes lietojumprogrammu izstrādātājs

Šajā projektā tiks apzinātas un aprakstītas nepieciešamās digitālās prasmes atbilstoši tirgus pieprasījumam. Apsekojums palīdzēs noteikt minimālo kopīgo kvalifikāciju.

01

Izstrādāt/uzlabot mācību programmas jaunām kvalifikācijām un sagatavot pamatu, lai profesionālās izglītības un apmācības pakalpojumu sniedzēji varētu tās sniegt.

Projekts ietvers jaunas divu gadu PIA programmas. Tiks izstrādāta atvērta tiešsaistes kursu pasniegšanas platforma un izstrādātas vadlīnijas un metodikas īstenošanai profesionālajās skolās.

02

Testēt jaunas mācību programmas attiecīgajās jomās.

Tādējādi mēs iegūsim tiešu atgriezenisko saiti no mērķa grupām un varēsim novērtēt jauno programmu kvalitāti. Tiešsaistes kursi tiks piedāvāti, izmantojot tīmekļa seminārus, tiešsaistes vingrinājumus un elektroniskos testus. Praktiskās apmācības un kopīgā sertifikācija tiks pārbaudīta, piedaloties profesionālās izglītības un apmācības projekta partneru skolotājiem un skolēniem.

03

Panākt jauno kvalifikāciju atzīšanu pēc iespējas vairāk ES valstīs.

Tas viss, lai nodrošinātu starptautisko darbaspēka mobilitāti un jauno mācību programmu integrāciju valsts un privāto PIA sniedzēju sākotnējās un tālākizglītības mācību programmās. Projekta laikā tiks izveidotas sadarbības struktūras valsts un starptautiskā līmenī ar mērķi atbalstīt:

  1. Jaunu kvalifikāciju atzīšana.
  2. Projekta rezultātu izplatīšana, tiešsaistes platformas popularizēšana.
  3. Programmu īstenošana un sniegšana, ko veic nepārtrauktās PIA sniedzēji ES valstīs.

04

Izmēģinājuma projektu izvērtēšana un pieredzes apmaiņa starp partneriem.

Labā prakse tiks meklēta ne tikai jauno mācību programmu īstenošanā, bet arī citās aktivitātēs, kas tiks izstrādātas un integrētas projektā, tādējādi uzlabojot rezultātu kvalitāti. Projekta partneriem būs jārisina trīs galvenie uzdevumi:

  1. Kvalifikāciju atzīšana pēc iespējas vairāk projektā iesaistītajās valstīs.
  2. Motivēt PIA sniedzējus, kas nav projekta dalībnieki, piedalīties izmēģinājuma projektā. Izstrādāt rīkus jaunu PIA programmu īstenošanai.
  3. Motivēt skolēnus iesaistīties jaunajās PIA programmās, sasniegt labākos rezultātus un apgūt jaunās prasmes.

05

Tiks izveidota starptautiska Vērtēšanas komiteja, kurā piedalīsies vietējās un starptautiskās ieinteresētās personas. Tiks izveidota starptautiska Vērtēšanas komiteja, kurā piedalīsies vietējās un starptautiskās ieinteresētās personas.