REZULTĀTI

REZULTĀTI

Sasniedzamie rezultāti darba paku (WP) ietvaros:

Vienotais kvalifikācijas standarts
Tiešsaistes kursu platforma un saturs (Droni/VR)
Gala versija Tiešsaistes kursu platforma un saturs (Droni/VR)
Labās prakses piemēri attiecībā uz jauno kvalifikāciju noteikšanu un atzīšanu
Vizuālā identitāte un informācijas kampaņa

Plānotie rezultāti

Starpvalstu sanāksmes
Vienotais kvalifikācijas standarts
Tiešsaistes kursu platforma un saturs (Droni/VR)
Gala versija Tiešsaistes kursu platforma un saturs (Droni/VR)
Labās prakses piemēri attiecībā uz jauno kvalifikāciju noteikšanu un atzīšanu
Vizuālā identitāte un informācijas kampaņa