Skip to main content

O DIGIS

Ustanovitev zavezništva digitalnih veščin za izboljšanje veščin programiranja.

Namen projekta je okrepiti zastopanost nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Okrepiti zastopanost nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (EFC) in usposabljanja v okviru poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) in usposabljanja v sodelujočih državah. Izboljšanje povezave med izobraževanjem ter začetnim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem (IVET) z izvajanjem metodologij različnih poti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter oblikovanjem nove kvalifikacije poklicnega izobraževanja in usposabljanja za programerja in operaterja dronov ter razvijalca aplikacij virtualne resničnosti (VR).

Sektorji v nenehni rasti

Sektorja dronov in virtualne resničnosti sta najhitreje rastoča področja med novimi pametnimi tehnologijami (Industrija 4.0) z velikim potencialom za nadaljnji razvoj v številnih drugih sektorjih s koristmi za evropsko gospodarstvo in družbo.

Ta dva sektorja bosta prispevala k ustvarjanju novih podjetij in delovnih mest, varovanju okolja in izboljšanju kakovosti življenja.

Droni

94%

Navidezna resničnost

87%

Navidezna resničnost

To je že ena izmed najboljših nastajajočih tehnologij, ki se zdaj uporablja predvsem v zabavni industriji. Vendar pa ima navidezna resničnost ogromen potencial zunaj zabave, na primer v arhitekturi in gradbeništvu, zdravstvu, izobraževanju, avtomobilski industriji, letalstvu, proizvodnji, turizmu in maloprodaji itd.

Droni

Njegova programska oprema zajema slike, ustvarja zemljevide in 3D modele ter analizira podatke v gospodarskih sektorjih: kmetijstvo, gradbeništvo, rudarstvo, storitve itd. Čeprav so brezpilotna letala ena najbolj inovativnih tehnologij z uporabo v številnih panogah in podjetjih, profili programerja programske opreme za brezpilotna letala ali upravljavca brezpilotnih letal še niso del nacionalnih kvalifikacijskih sistemov, zahtevanih digitalnih veščin pa se trenutno še ne poučujejo. učnih načrtov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v številnih državah EU.

Ime

Ustanovitev zavezništva digitalnih veščin za izboljšanje veščin programiranja.

Partnerske države

Češka, Litva, Španija, Avstrija, Slovaška

Skupni proračun

858.439,00 EUR

Projektno obdobje

01.01.2021 – 31.12.2023

Cilji projekta

Oblikovati nov evropski standard poklicnih kvalifikacij za te poklice

  1. Programer in operater dronov
  2. Razvijalec aplikacij za virtualno resničnost

Ta projekt bo identificiral in opisal potrebne digitalne spretnosti glede na povpraševanje na trgu. Anketa bo pomagala določiti minimalno skupno oceno.

01

Razviti/izboljšati učne načrte novih kvalifikacij in pripraviti podlage za izvajanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Projekt bo vključeval nove dveletne programe PIU. Za njegovo izvajanje bo razvita odprta platforma spletnih tečajev ter oblikovane smernice in metodologije za njegovo izvajanje v šolah za poklicno usposabljanje.

02

Preizkusite nove učne načrte na obravnavanih področjih.

Tako bomo imeli neposredne povratne informacije od ciljnih skupin in bomo lahko ocenili kakovost novih programov. Spletni tečaji bodo na voljo prek spletnih seminarjev, spletnih vaj in elektronskih testov. Praktično usposabljanje in skupno certificiranje bosta testirana s sodelovanjem učiteljev in dijakov iz partnerjev projekta VET.

03

Pridobite priznanje novih kvalifikacij v čim več državah EU.

Vse to, da bi omogočili mednarodno mobilnost delovne sile in integracijo novih učnih načrtov v programe usposabljanja javnih in zasebnih ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v začetnem in nadaljevalnem izobraževanju. Med projektom bodo vzpostavljene strukture sodelovanja na nacionalni in transnacionalni ravni z namenom podpore:

  1. Priznavanje novih kvalifikacij.
  2. Razširjanje rezultatov projekta, promocija spletne platforme.
  3. Izvajanje in izvajanje programov s strani izvajalcev nadaljnjega poklicnega usposabljanja v državah EU.

04

Ocenite pilotne projekte in izmenjujte izkušnje med partnerji.

Dobre prakse bomo iskali pri izvajanju novih študijskih načrtov, pa tudi pri drugih aktivnostih, ki se razvijajo in vključujejo v projekt ter izboljšujejo kakovost rezultatov. Projektni partnerji se bodo soočili s tremi glavnimi izzivi:

  1. Priznavanje kvalifikacij s strani čim večjega števila držav, ki sodelujejo v projektu.
  2. Motivirati ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja zunaj projekta za sodelovanje v pilotnem projektu. Razviti orodja za implementacijo novih programov FP.
  3. Motivirajte dijake za vpis v nove programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, doseganje najboljših rezultatov in pridobivanje novih znanj.

05

Ustanovljen bo mednarodni ocenjevalni odbor, ki bo vključeval lokalne in transnacionalne zainteresirane strani. Pripravljena bodo poročila za analizo zunanjih ovir za uvajanje novih učnih načrtov in/ali zaposljivost diplomantov ter predlagani ukrepi za njihovo ublažitev in priporočila odgovornim na različnih vladnih ravneh.