Skip to main content

ČEHIJAS TIRDZNIECĪBAS PALĀTA (CCC CZ)

Čehijas Tirdzniecības palāta (ČTK) ir nozīmīgākā uzņēmējdarbības nozares pārstāve. Tā apvieno vairāk nekā 16 000 biedru, kas apvienojušies 60 reģionu palātās un 129 filiālēs. Vairāk nekā 60 no 100 lielākajiem Čehijas uzņēmumiem ir HCC biedri. HCC tika izveidota ar Likumu Nr. 301/1992 Coll. kā neatkarīga palāta ar brīvprātīgu dalību. Čehijas Republikas Tirdzniecības kameras misija ir radīt iespējas uzņēmējdarbībai, veicināt un atbalstīt pasākumus, kas sekmē uzņēmējdarbības attīstību Čehijas Republikā un līdz ar to arī vispārējo ekonomisko stabilitāti valstī. Tirdzniecības palātai ir tieša saziņa ar valsts pārvaldi (valdību, ministrijām), pašvaldībām, profesionālās izglītības skolām, uzņēmējiem, uzņēmumiem, arodbiedrību pārstāvjiem, asociācijām utt. HCR nodarbina un sadarbojas ar ekspertiem izglītības un darba tirgus jomā, kā arī ar likumdošanas ekspertiem, kuri izstrādā komentāru projektus par ierosinātajiem tiesību aktiem starpministriju komentāru procedūras ietvaros. HK CR ir pilntiesīgs EUROCHAMBRES biedrs.

Kontakts:

Dlouhá Lucie
Email: mares@komora.cz
Web: https://www.komora.cz/

Žufanová Dagmar
Email: mares@komora.cz
Web: https://www.komora.cz/

LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS KAMERA

LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS KAMERA Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir lielākā uzņēmēju asociācija Latvijā, kas apvieno 6000 biedru – visu reģionu un nozaru mikro, mazos, vidējos un lielos uzņēmumus, biedrības, pilsētu uzņēmēju klubus un citas uzņēmēju apvienības. LTRK pārstāv uzņēmēju intereses valsts institūcijās gan valsts, gan reģionālā līmenī un piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kā rezultātā nodrošina izcilu uzņēmumu darbību un veiksmīgu uzņēmējdarbības vidi. LTRK darbojas šādās jomās:

1) Uzņēmējdarbības vide;
2) lobēšana;
3) konkurētspēja;
4) Eksports;
5) Šķīrējtiesa

LTRK ir pilntiesīga EUROCHAMBRES un Starptautiskās Tirdzniecības palātas biedre.

LTRK ir plaša pieredze ES projektu īstenošanā – šāda pieredze ir gūta, izmantojot Erasmus+, Interreg, Horizon 2020, Mūžizglītības programmu, EK uzaicinājumus u.c. projektus. Projektu tēmas ir MVU apmācības, eksports, uzņēmējdarbības politika, profesionālās izglītības un apmācības tēmas, klasteru atbalsts un attīstība, citas uzņēmējdarbībai aktuālas tēmas.”

Kontakts:

Mr. Jānis Tilibs
E-mail: janis.tilibs@chamber.lv

Mr. Jurijs Dubatovka
E-mail: jurijs.dubatovka@chamber.lv
Web: www.chamber.lv/en

TERRASAS TIRDZNIECĪBAS PALĀTA

Terrasas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (CCI ES) pieder 88 Spānijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklam un ir viena no svarīgākajām Katalonijas reģiona palātām pārstāvēto uzņēmumu skaita (aptuveni 30 000 no visām nozarēm) un reģiona ekonomiskā svara ziņā (80 % no kopējā Katalonijas eksporta, kas savukārt veido 25 % no kopējā Spānijas eksporta).

Terrassa palāta ir izstrādājusi savu MVU internacionalizācijas programmu metodiku, apmācību (studentiem un uzņēmuma darbiniekiem); un jaunuzņēmumu konsultācijas un apmācība. Terrassa Tirdzniecības kamera ir partnere un koordinējusi dažādus Eiropas un starptautiskus projektus PIA jomā.

Terrasas palāta ir atbildīga par Spānijas kameru jaunatnes garantijas programmas īstenošanu, kur māceklībai un praksei ir būtiska nozīme jauniešu nodarbināmības uzlabošanā.

Kontakts:

E-mail: internationalprojects@cambraterrassa.org
Web: https://www.cambraterrassa.org/

TECHNOLOGY CENTRE PRAGUE

Čehijas Zinātņu akadēmijas Tehnoloģiju centrs (TC CAS) tika izveidots 1994. gadā kā bezpeļņas juridisko personu apvienība ar īpašām interesēm. Tās biedri ir Čehijas Zinātņu akadēmijas institūti: Čehijas ČH ČH Fizikas institūts, Mikrobioloģijas institūts, Ķīmisko procesu pamatu institūts, Plazmas fizikas institūts, Molekulārās ģenētikas institūts un Tehnoloģiju vadības institūts SIA. TC ir galvenā valsts pētniecības un attīstības infrastruktūras institūcija, kas veic orientētus pētījumus zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju jomā. TC ir aktuālas informācijas avots par Eiropas pētniecību, attīstību un inovācijām. TC atbalsta arī inovatīvu uzņēmumu izaugsmi un attīstību un starptautisko tehnoloģiju pārnesi.

Kontakts:

Barbora Vacátková
E-mail: vacatkova@tc.cz
Web: www.tc.cz

CZECH VR AGENCY, s.r.o.

Czech VR Agency tika izveidota 2016. gadā. Sākotnējā darbība ar virtuālo realitāti sākās ar ideju par to, kā atbalstīt Čehijas ekonomiku un arī ko jaunu dot sabiedrībai. Virtuālo realitāti mēs uzskatām par ļoti progresīvu jomu. Pirmais solis bija Čehijas VR festivāla organizēšana, kas pirmo reizi notika 2017. gadā. Tajā piedalījās 60 lektori no mums un ārvalstīm. Eksperti no NASA un investori no ārvalstīm. Pēc konferences mums teica, ka viņi vēlētos turpināt šāda veida pasākumus. Viņi vēlējās izveidot VR centru, kas atbalstītu VR korporācijas un pētniecības organizācijas. Czech VR Agency norādīja uz AVRAR (Virtuālās un papildinātās realitātes asociācija) izveidi, un tā ir AVRAR dibinātāja. 2018. gadā mēs saņēmām Čehijas Republikas Tehnoloģiju aģentūras (TAČR) grantu “ÉTA” par mūsu projektu vecāka gadagājuma cilvēku aktivizēšanai VR. Mūsu projekts tika atzīts par 2. labāko no kopumā 360 projektiem.

Mūsu darbība galvenokārt ir vērsta uz izglītojošiem pasākumiem un semināriem. Papildus Čehijas VR festivālam Czech VR Agency organizē izglītojošus pasākumus, kuros mēs mācām dalībniekiem programmēt un attīstīt. Jaunpienācēji, protams, tiek iepazīstināti ar virtuālo realitāti (VR) un viņiem ir iespēja izmēģināt šīs tehnoloģijas. Viņiem ir arī iespēja uzzināt par VR izmantošanu Čehijas skolu sistēmā, rūpniecībā, veselības aprūpē un audiovizuālajā radīšanā. Definīcija, kas mūs raksturo = privātā akadēmiskā un publiskā sektora savienojums, tas ir, uzņēmumi, skolas un valsts.

Kontakts:

Jakub Stejskal
E-mail: james.stejskal@gmail.com

ROBODRONE INDUSTRIES, s.r.o.

Robodrone Industries ir vadošais rūpnieciskai lietošanai paredzēto dronu ražotājs. Mūsu lidaparātus raksturo augsta izturība, zemas ekspluatācijas izmaksas un minimālas ekspluatācijas prasības. Galvenās iezīmes ir ilga izturība, liela kravnesība un izcila manevrētspēja. Robodroni darbojas visur, kur helikoptera vai personāla izvietošana ir bīstama, dārga vai tehniski sarežģīta. Mēs aktīvi darbojamies jaunajā bezpilota gaisa sistēmu tirgū kopš 2013. gada, kad mēs laidām klajā heksakopteru Kingfisher. Tas ir ieguvis uzticību, un to ir izmantojuši daudzi komerciālā un publiskā sektora klienti, pateicoties kuriem mēs pastāvīgi turpinām pilnveidot un dažādot savu produkciju. Pašlaik mūsu klāstā ir 5 RPAS tipi, sākot no mazas formas, piemēram, Hornet, līdz liela mēroga kategorijai, piemēram, Sparrow un Falcon. Falcon ir arī unikāla konstrukcija, kas veido jaunu RPAS VTOL kategoriju, apvienojot fiksēta spārna delta un 4 rotoru koptera konstrukciju.

Mēs aktīvi darbojamies bezpilota gaisa kuģu sistēmu un to piederumu izstrādes, projektēšanas un ražošanas jomā. Kopā ar partneriem esam izstrādājuši kompleksus risinājumus daudzās nozarēs, galvenokārt drošības, loģistikas un meklēšanas un glābšanas jomā. Drošības jomā Robodrone sadarbojas ar citiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu stratēģisko infrastruktūras objektu vai teritoriju, piemēram, lidostu, elektrostaciju, degvielas noliktavu vai tālsatiksmes līniju perimetra aizsardzības sistēmu. Risinājums aptver ne tikai iebrucēju atklāšanu un novērošanu, bet arī aktīvas aktīvas aizsardzības metodes pret naidīgiem droniem un citām ierīcēm.

Loģistikas vertikālajā jomā Robodrone negineri ir apguvuši modernāko LIDAR tehnoloģiju, kas ļauj navigēt mūsu dronus, neizmantojot GPS tehnoloģiju, tādējādi nodrošinot autonomu darbību iekštelpu vidē. Tā aptver dažādus inventarizācijas scenārijus lielās noliktavās, objektu noteikšanu utt.

Meklēšanas un glābšanas jomā Robodrone kopā ar partneriem izstrādāja risinājumu mobilo tālruņu signālu atklāšanai. Tas ļauj ātri atrast pazudušus cilvēkus sarežģītā apvidū, kur standarta meklēšanas procedūras aizņemtu nepieņemami daudz laika.

Robodrone ir prasmes dronu projektēšanā, ražošanā, datu ieguvē, datu pēcapstrādē un programmatūras risinājumu izstrādē, kas paplašina dronu pakalpojumus līdz nozīmīgiem risinājumiem. Robodrone ir arī pieredze pilotu apmācībā, tostarp koncentrējoties uz scenāriju CONOP un pilotu uzvedību, lai drošība būtu visaugstākā prioritāte.

Robodrone bija pirmais uzņēmums Čehijā, kas 2014. gadā saņēma Čehijas Civilās aviācijas pārvaldes atļauju veikt aviācijas darbus. Tāpēc Robodrone nepārtraukti pilnveido zināšanas par profesionālu ikdienas dronu darbību procesiem un drošības pasākumiem, kas jāievieš katram dronu operatoram.

Kontakts:

Jana Fleissigová
E-mail: jana.fleissigova@robodrone.com

Jiří Karpeta
E-mail: jiri.karpeta@robodrone.com
Web: www.robodrone.com

EUROPEAN CENTRE OF ENTREPRENEURSHIP COMPETENCE AND EXCELLENCE

Eiropas Uzņēmējdarbības kompetences un izcilības centrs (ECECE) ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir palīdzēt uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm veidot ilgtspējīgus un inovatīvus uzņēmumus, cenšoties izveidot inovatīvus starpnozaru tīklus un jaunus uzņēmējdarbības uzsākšanus. ECECE veicina jaunas idejas un vērtības, lai radītu jaunas stratēģijas sistēmas maiņai un veidotu uzņēmējdarbības kultūru, izmantojot visu smadzeņu pieeju un dizaina domāšanu. Mērķis ir palielināt kopējās spējas un pozitīvi ietekmēt inovācijas nepieciešamību uzņēmējdarbības vidē. ECECE sadarbojas, izmantojot savu starptautisko ekspertu tīklu ar dažādām iestādēm visā Eiropā, un pašlaik ir Stadtschulrat für Wien partneris, Kertenas reģionā (projekts CONSENSO – Alpine Space Programme 2014-2020) un Kärntner Volkshochschulen erasmus+ projektā ACDC (aicinājums 2017), lai izstrādātu uzņēmējdarbības modeli uzņēmējdarbības atbalstam sociālajiem uzņēmumiem.

Kontakts:

Riccardo Cariani
E-mail: projects@ecece.org
Web: http://www.ecece.org

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA / CZ VIDUSSKOLA

CZ vidusskola nodrošina augstāko standarta izglītību modernajās informācijas tehnoloģijās, īpaši kiberdrošības, lietiskā interneta un 3D objektu vizualizācijas, programmēšanas un pavisam nesen arī virtuālās realitātes jomā. Augstas kvalitātes izglītība ļauj apvienot modernas aprīkotas profesionālās darba vietas ar kvalificētu pedagoģisko vadību. Liels uzsvars tiek likts arī uz studentu radošo potenciālu. Piemēram: Katrs 3. un 4. klases skolēns piedāvās sava skolēnu projekta uzdevumu uzdevumu, kas sagatavo un konsultējas ar skolotājiem mācību gada laikā. Papildus standarta apmācībai PIA IT vidusskola ir arī aktīvi iesaistīta projektos gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Aptuveni 600 studentu mācās Smíchovská střední průmyslová škola / The Secondary Technical School CZ.

Kontakts:

Jakub Jarolímek
email: jakub.jarolimek@ssps.cz

Filip Zíka
E-mail: filip.zika@ssps.cz
Web: https://www.ssps.cz/

ESTUDIO AGORA SAU / VIDUSSKOLA ES

Mūsu skola ir privātskola ar aptuveni 1600 skolēniem. Mēs piederam grupai, NACE skolām ar 23 skolām visā pasaulē. 2016. gadā mēs atvērām jaunu līniju: PIA (Image and Sound) . Pirmajā kursā kopumā bija 18 studenti (2 dažādos kursos: Video dīdžejs un skaņa, kā arī audiovizuālo projektu un šovu tehniķis). Šajā mācību gadā mums ir 73 studenti (pievienojam 2 jaunus kursus: Skaņu tehniķis audiovizuālajiem projektiem un šoviem; un 3D animācija).

Kad vien varam, mēs izmantojam pēc iespējas vairāk reālu projektu, lai mācītu mūsu skolēnus (mācīšanās darot). Dažas no lietām, ko viņi darīja pagājušajā gadā, bija šādas:

  • Viņi organizēja VET atklāšanas ceremoniju,
  • viņi izveidoja 2 īsfilmas,
  • 1 videoklipu katalāņu mūzikas grupai (https://yuotu.be/33TxMWWD58E ).
  • apbalvošanas ceremonija grupai NACE (Agora pieder šai grupai),
  • teātra izrādes ierakstīšana (multicam) un DVD ar izrādi…
  • Piedalīties filmas The Conversation treilera filmēšanā (Corey Johnson, sadarbība ar In Extremis Films) un filmas Bohemia filmēšanā (rež: Anna Petrus, mūsu skolas skolotāja, un Jordi Comellas kā producents).
  • Dažiem mūsu skolēniem ir televīzijas kanāls ar nosaukumu La Taquilla Films.

2020. gadā visas grupas piedalās NACE pasākumā (Starptautiskajā mūzikas festivālā) mūsu skolā, un 3D animācijas grupa izveido un animē “Elvisu”, kurš bija līdzvadītājs Starptautiskā mūzikas festivāla nedēļas laikā.

Mēs esam Alianza para la FP Dual (Bertelsmann Foundation) biedri.

Kad vien varam, mēs izmantojam pēc iespējas vairāk reālu projektu, lai mācītu mūsu skolēnus (mācīšanās darot).

Mēs esam profesionālās izglītības un apmācības pakalpojumu sniedzējs, kas specializējas attēla un skaņas jomā. Mūsu studenti pavada no 380 līdz 1000 stundām, mācoties un strādājot uzņēmumos, kas darbojas attēla un skaņas nozarē. Katrā uzņēmumā studentam tiek norīkots pasniedzējs, un mēs sazināmies, lai sekotu līdzi šim procesam. Noslēgumā mēs viņiem lūdzam informāciju par studentu, kā arī par to, kas, viņuprāt, būtu jāiekļauj viņa kā nākamā profesionāļa veidošanā. Mēs cenšamies savos kursos iekļaut to, kas nepieciešams nozarei.

Kontakts:

Monica Socias
E-mail: monica.socias@agorasantcugat.edu.es
Web: https://agorasantcugat.com/

SLOVĀKIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA

Slovākijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Presovas Reģionālā palāta (CCI SK) sāka savu jauno vēsturi 1998. gadā. CCI SK galvenais uzdevums ir atbalstīt un veicināt biedru uzņēmējdarbību, kā arī atbalstīt uzņēmuma konkurētspēju, izmantojot izglītību un citus pakalpojumus. Viens no pasākumiem ir sadarbība ar tirdzniecības kamerām ārvalstīs (tirdzniecības misijas, darbsemināri, sadarbības sanāksmes, biznesa piedāvājumu publicēšana, biznesa partneru meklēšana, tirdzniecības un politisko dokumentu un citas informācijas apmaiņa utt.). Vēl viena svarīga darbība ir tirdzniecības piedāvājumu un citas uzņēmējdarbības informācijas publicēšana uzņēmumiem. Pēdējos gados SCCI PRC ir piedalījusies vairākos LEONARDO projektos un arī ES struktūrfondos – ESF, CIP EQUAL, INTERREG IIIA un 6-th FP, ERASMUS+ ar mērķi stiprināt reģiona ekonomisko attīstību, palielinot MVU konkurētspēju ar izglītības un citu pakalpojumu palīdzību.

CCI SK biedri ir ne tikai dažāda veida ražošanas uzņēmumi vai uzņēmumi, kas piedāvā pakalpojumus, bet arī vidusskolas. Lielākā daļa no tiem ir vērsti uz elektrotehnikas vai inženierzinātņu nozares speciālistu izglītošanu.

Kontakts:

Helena Virčíková
E-mail: helena.vircikova@sopk.sk
Web: https://www.sopk.sk/

SPOJENÁ ŠKOLA / VIDUSSKOLA

Spojená škola vēsture sākās 1958. gadā, kad Čehoslovākijas valsts uzņēmums ZPA Dukla Prešov sāka būvēt mācību centrus, kur viņi sāka izglītot savus tikko nolīgtos darbiniekus.

Mūsdienās Spojená škola (Apvienotā skola) ir izglītības iestāde, kas juridiski un ekonomiski apvieno divas izglītības nozares Vidusskola un ģimnāzija. Mēs piedāvājam augstas kvalitātes izglītību 594 studentiem. Skola sniedz daudz iespēju paplašināt zināšanas teorētiskajā izglītībā un praktiskajā apmācībā pat visprasīgākajiem studentiem. Skola ir aprīkota ar top IT ierīcēm un augiem. Mēs piedāvājam arī duālo izglītību, kas sagatavo studentus viņu nākotnes profesijai reālos darba apstākļos.

Kontakts:

Ján Holub
E-mail: riaditel@spojenaskola.sk

Zuzana Procházková
E-mail: zuzana.prochazkova@spojenaskola.sk
Web: https://spojenask.edupage.org/