Skip to main content

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Sdružuje více než 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 129 oborových asociacích. Více než 60 ze 100 největších českých firem je členem HK ČR. HK ČR byla zřízena zákonem č. 301/1992, Sb. jako nezávislá komora s dobrovolným členstvím. Posláním HK ČR je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. HK ČR má přímou komunikační linku se státní správou (vláda, ministerstva), místními úřady, školami odborného vzdělávání, podnikateli, firmami, zástupci odborových svazů, sdružení atd. HK ČR zaměstnává a spolupracuje s odborníky v oblasti vzdělávání a trhu práce, jakož i s legislativními odborníky, kteří v rámci meziresortního připomínkového řízení definují návrhy připomínek k navrhované legislativě. HK ČR je plnohodnotným členem EUROCHAMBRES.

Kontakt:

Dlouhá Lucie
Email: mares@komora.cz
Web: https://www.komora.cz/

Žufanová Dagmar
Email: mares@komora.cz
Web: https://www.komora.cz/

LOTYŠSKÁ OBCHODNÍ KOMORA

Lotyšská obchodní a průmyslová komora (LCCI) je největší sdružení podnikatelů v Lotyšsku, které sjednocuje 6000 členů – mikropodniků, malých, středních a velkých podniků všech regionů a průmyslových odvětví, sdružení, městských podnikatelských klubů a dalších odborů podnikatelů. LCCI zastupuje zájmy podnikatelů ve vládních institucích na státní i regionální úrovni a nabízí také široký seznam služeb, což zajišťuje, že ve vynikajícím a úspěšném podnikatelském prostředí jsou vynikající společnosti. LCCI působí v následujících oblastech:

1) Podnikatelské prostředí;
2) Lobbing;
3) Konkurenceschopnost;
4) Vývoz;
5) Arbitráž.

LCCI je plnohodnotným členem EUROCHAMBRES a Mezinárodní obchodní komory.

LCCI má rozsáhlé zkušenosti s prováděním projektů EU – následující zkušenosti byly vyvinuty prostřednictvím programů Erasmus+, Interreg, Horizont 2020, programu celoživotního učení, výzev ES atd. Témata projektů zahrnují školení malých a malých a malých podniků, export, podnikatelskou politiku, témata odborného vzdělávání a přípravy, podporu a rozvoj klastrů, další relevantní témata pro podnikání.”

Kontakt:

Mr. Jānis Tilibs
E-mail: janis.tilibs@chamber.lv

Mr. Jurijs Dubatovka
E-mail: jurijs.dubatovka@chamber.lv
Web: www.chamber.lv/en

OBCHODNÍ KOMORA TERRASSA

Obchodní a průmyslová komora Terrassa (CCI ES) patří do sítě 88 španělských obchodních a průmyslových komor a je jednou z nejdůležitějších komor katalánského regionu, pokud jde o počet zastoupených společností (přibližně 30 000 všech odvětví) a ekonomickou váhu oblasti (80 % celkového katalánského vývozu, který zase představuje 25 % celkového vývozu ve Španělsku).

Komora Terrassa vyvinula vlastní metodiku internacionalizačních programů pro MTS, školení (pro studenty a zaměstnance společnosti); a poradenství a školení pro start-upy. Obchodní komora Terrassa je partnerem a koordinuje různé evropské a mezinárodní projekty v oblasti odborného vzdělávání.

Komora Terrassa má na starosti provádění záručního programu pro mládež španělských komor, kde učňovská a stáže hrají klíčovou úlohu při zvyšování zaměstnatelnosti mládeže.

Kontakt :

E-mail: internationalprojects@cambraterrassa.org
Web: https://www.cambraterrassa.org/

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM PRAGUE

Technologické centrum Akademie věd ČR (TC AV ČR) bylo založeno v roce 1994 jako nezisková organizace sdružení právnických osob se zvláštními zájmy. Jejími členy jsou ústavy Akademie věd ČR: Fyzikální ústav, Ústav mikrobiologie, Ústav základů chemických procesů, Ústav plazmatu Fyzika, Ústav molekulární genetiky a technologického managementu s.r.o. TC je klíčovou vnitrostátní institucí pro infrastrukturu výzkumu a vývoje a provádí cíleně orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. TC je zdrojem aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovace. TC rovněž podporuje růst a rozvoj inovativních společností a mezinárodních přenosu technologií.

Kontakt:

Barbora Vacátková
E-mail: vacatkova@tc.cz
Web: www.tc.cz

CZECH VR AGENCY, s.r.o.

Česká VR agentura byla založena v roce 2016. Počáteční aktivita s virtuální realitou vznikla myšlenkou, jak podpořit českou ekonomiku a co nového přinést společnosti. Virtuální realitu vidíme jako velmi progresivní obor. Prvním krokem byla organizace Českého VR festivalu, z nichž první byla v roce 2017. 60 řečníků přišlo od nás i ze zahraničí. Odborníci z NASA a investoři ze zahraničí. Po konferenci nám bylo řečeno, že by v tomto druhu akce rádi pokračovali. Chtěli vytvořit VR centrum, které bude podporovat VR korporace a výzkumné organizace. Česká vr agentura uvedla založení AVRAR (Asociace virtuální a rozšířené reality) a je zakládajícím členem AVRAR. V roce 2018 jsme od TAČR (Technologická agentura ČR) získali grant “ÉTA” na náš projekt aktivace seniorů ve VR. Náš projekt byl 2. nejlepší z celkových 360.

Naše činnost je zaměřena především na vzdělávací akce a workshopy. Česká VR agentura navíc pořádá vzdělávací akce, kde učíme účastníky programovat a rozvíjet. Nováčci jsou samozřejmě představeni virtuální realitě (VR) a mají možnost tyto technologie otestovat. Mají také možnost dozvědět se o využití VR v českém školním systému, v průmyslu, zdravotnictví a audiovizuální tvorbě. Definice, která nás popisuje = propojení soukromého akademického a veřejného sektoru, znamená společnosti, školy a stát.

Kontakt:

Jakub Stejskal
E-mail: james.stejskal@gmail.com

ROBODRONE INDUSTRIES, s.r.o.

Robodrone Industries je předním výrobcem dronů pro průmyslové použití. Naše letadla se vyznačují vysokou odolností, nízkými provozními náklady a minimálními požadavky na provoz. Klíčovými vlastnostmi jsou dlouhá odolnost, vysoká nosnost a vynikající manévrovatelnost. Robodrones operují všude tam, kde je nasazení vrtulníku nebo personálu nebezpečné, nákladné nebo technicky komplikované. Na mladém trhu bezpilotních vzdušných systémů působíme od roku 2013, kdy jsme uvedli na trh hexacopter Kingfisher. Získala důvěru a byla nasazena řadou zákazníků komerčního i veřejného sektoru, díky kterým neustále zlepšujeme a diverzifikujeme naši výrobu. V současné době máme řadu 5 typů RPAS od malého tvarového faktoru, jako je Hornet, až po velkou kategorii, jako je Sparrow a Falcon. Falcon je také jedinečný design a tvoří novou kategorii RPAS VTOL kombinující konstrukci delta pevných křídel a 4 rotorové helikoptéry.

Působíme v oblasti vývoje aplikací, navrhování a výroby bezpilotních vzdušných systémů a příslušenství. S našimi partnery jsme vyvinuli komplexní řešení v mnoha průmyslových vertikálách, zejména v oblasti bezpečnosti, logistiky a pátrání a záchrany. V oblasti bezpečnosti robodrone spolupracuje s dalšími společnostmi na zajištění systému ochrany předsměru strategických infrastrukturních objektů nebo oblastí, jako jsou letiště, elektrárny, skladování paliva nebo dálkové linky. Řešení zahrnuje nejen detekci a sledování vetřelců, ale také aktivní techniky aktivní obrany proti nepřátelským dronům a dalším zařízením.

V logistice vertikální Robodrone negineers zvládli špičkovou technologii LIDAR pro navigaci našich dronů bez použití technologie GPS umožňující autonomní provoz ve vnitřním prostředí. Pokrývá různé skladové scénáře ve velkých skladovacích zařízeních, detekci objektů atd.

Při pátrání a záchraně robodrone vyvinul s partnery řešení pro detekci signálů mobilních telefonů. Umožňuje rychlou detekci ztracených osob ve složitém terénu, kde by standardní vyhledávací postupy zachytály nepřijatelnou dobu.

Robodrone má dovednosti v oblasti navrhování dronů, výroby, sběru dat o areálních datech, postprocessingu dat a návrhu softwarových řešení, která rozšiřují službu dronů na smysluplná řešení. Robodrone má také zkušenosti s výcvikem pilotů, včetně zaměření na scénář CONOP a chování pilotů směrem k bezpečnosti jako nejvyšší prioritu.

Robodrone byla první společností v České republice, která v roce 2014 získala povolení od Českého úřadu pro civilní letectví k provádění areálních prací. Robodrone proto neustále buduje odborné znalosti v procesech pro profesionální rutinní provoz dronů a bezpečnostní opatření, která musí každý provozovatel dronů zavést.

Kontakt:

Jana Fleissigová
E-mail: jana.fleissigova@robodrone.com

Jiří Karpeta
E-mail: jiri.karpeta@robodrone.com
Web: www.robodrone.com

EUROPEAN CENTRE OF ENTREPRENEURSHIP COMPETENCE AND EXCELLENCE

Evropské centrum podnikatelských kompetencí a excelence (ECECE) je nezisková organizace, která má pomoci podnikatelům a institucím odborného vzdělávání při budování udržitelných a inovativních podniků, které se snaží o inovativní meziodvětvové sítě a nové začínající podniky. ECECE podporuje nové myšlenky a hodnoty s cílem vytvářet nové strategie pro změnu systému a budovat podnikatelskou kulturu prostřednictvím celého přístupu k mozku a designového myšlení. Cílem je zvýšit kolektivní schopnost a pozitivně ovlivnit potřebu inovací v podnikatelském prostředí. ECECE spolupracuje prostřednictvím své sítě mezinárodních odborníků s různými institucemi po celé Evropě a v současné době je partnerem Stadtschulrat für Wien, Kärnten Region (projekt CONSENSO – Alpský kosmický program 2014-2020) a a s Kärntner Volkshochschulen na projektu ERASMUS+ ACDC (výzva 2017) pro vypracování obchodního modelu na podporu podniků a sociálních podniků.

Kontakt:

Riccardo Cariani
E-mail: projects@ecece.org
Web: http://www.ecece.org

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Smíchovská střední průmyslová škola poskytuje nadstandardní vzdělání v oblasti nejmodernějších informačních technologií, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti, internetu věcí a vizualizace 3D objektů, programování a naposledy virtuální reality. Kvalitní vzdělávání umožňuje kombinaci moderně vybavených odborných pracovišť s kvalifikovaným pedagogickým vedením. Velký důraz je kladen i na tvůrčí potenciál studentů. Například: Každý student 3. a 4. třídy navrhne zadání úkolu svého studentského projektu, který připravuje a konzultuje s učiteli během školního roku. Kromě standardní výuky se střední škola IT ve výcviku aktivně podílí také na projektech na národní i mezinárodní úrovni. Přibližně 600 studentů studuje na Smíchovské střední průmyslové škole.

Kontakt:

Jakub Jarolímek
email: jakub.jarolimek@ssps.cz

Filip Zíka
E-mail: filip.zika@ssps.cz
Web: https://www.ssps.cz/

ESTUDIO AGORA SAU / STŘEDNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA

Naše škola je soukromá škola s přibližně 1600 studenty. Patříme do skupiny škol NACE, která sdružuje 23 škol po celém světě. V roce 2016 jsme otevřeli novou linku: VET (obraz a zvuk) . První rok jsme měli celkem 18 studentů (ve 2 různých kurzech: a Technik v audiovizuálních projektech a show). V tomto školním roce máme 73 studentů (přidali jsme 2 nové kurzy: Zvukový technik pro audiovizuální projekty a show a 3D animace).

Kdykoli můžeme, využíváme k výuce našich studentů co nejvíce reálných projektů (learning by doing) . Některé z věcí, které dělali v loňském roce, byly:

  • Zorganizovali slavnostní zahájení VET,
  • vytvořili 2 krátké filmy,
  • 1 videoklip pro katalánskou hudební skupinu (https://yuotu.be/33TxMWWD58E )
  • slavnostní předávání cen pro skupinu NACE (Agora patří do skupiny),
  • nahrávání (multicam) divadelního představení a vytvoření DVD s představením….
  • Účast na natáčení traileru k filmu The Conversation (Corey Johnson, spolupráce s In Extremis Films) a na natáčení filmu Bohemia (rež: Anna Petrus, učitelka naší školy, a Jordi Comellas jako producent)
  • Někteří z našich studentů mají televizní kanál La Taquilla Films

V roce 2020 se všechny skupiny účastní akce NACE (Mezinárodní hudební festival) v naší škole a skupina 3D animace vytváří a animuje “Elvise”, který byl v týdnu Mezinárodního hudebního festivalu spolumoderátorem.

Jsme členy Alianza para la FP Dual (Bertelsmannova nadace).

Kdykoli můžeme, využíváme k výuce našich studentů co nejvíce reálných projektů (learning by doing).

Jsme poskytovatelem odborného vzdělávání a přípravy se specializací na obraz a zvuk. Naši studenti stráví 380 až 1000 hodin výukou a prací ve společnostech, které patří do odvětví obrazu a zvuku. Každá společnost přidělí studentovi tutora a my s ním udržujeme kontakt, abychom mohli sledovat celý proces. Na závěr se jich ptáme na informace o studentovi a také na to, co vidí, že by mělo být zahrnuto do jejich formování jako budoucích profesionálů. Snažíme se do našich kurzů zahrnout to, co sektor vyžaduje.

Kontakt:

Monica Socias
E-mail: monica.socias@agorasantcugat.edu.es
Web: https://agorasantcugat.com/

SLOVENSKÁ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ KOMORA

Další důležitou činností je zveřejňování obchodních nabídek a dalších obchodních informací pro firmy. V posledních letech se SCCI ČLR podílela na řadě projektů LEONARDO a také na strukturálních fondech EU – ESF, CIP EQUAL, INTERREG IIIA a 6. Členy CCI SK jsou nejen různé typy výrobních společností či firem nabízejících služby, ale i střední školy. Většina z nich je zaměřena na vzdělávání odborníků pro elektrotechnický nebo strojírenský průmysl.

The members of CCI SK are not only different types of manufacturing companies or companies offering services, but also the secondary schools. Most of them are focused to educate specialists for electrotechnical or engineering industry.

Kontakt:

Helena Virčíková
E-mail: helena.vircikova@sopk.sk
Web: https://www.sopk.sk/

SPOJENÁ ŠKOLA / STŘEDNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA

Historie Spojená školy začala v roce 1958, kdy československá národní společnost ZPA Dukla Prešov začala budovat školicí střediska, kde začala vzdělávat své nově najaté zaměstnance.

V současné době je Sjednocená škola vzdělávacím subjektem, který právně a ekonomicky sloučí dvě vzdělávací obory Střední technická škola a Gymnázium. Nabízíme vysoce standardní vzdělání pro 594 studentů. Škola poskytuje spoustu příležitostí k rozšíření znalostí v teoretickém vzdělávání a praktické přípravě i pro nejnáročnější studenty. Škola je vybavena špičkovými IT zařízeními a závody. Nabízíme také duální vzdělávání, které připravuje studenty na jejich budoucí povolání v reálných pracovních podmínkách.

Kontakt:

Ján Holub
E-mail: riaditel@spojenaskola.sk

Zuzana Procházková
E-mail: zuzana.prochazkova@spojenaskola.sk
Web: https://spojenask.edupage.org/