Skip to main content

Aliance digitálních dovedností pro zlepšení
programovacích schopností.

Kvalifikace odborného vzdělávání a přípravy pro programátory dronů, operátory dronů a vývojáře aplikací pro virtuální realitu (VR)

Cílem projektu je posílit zastoupení dalšího odborného vzdělávání a přípravy v rámci odborného vzdělávání a přípravy v zúčastněných zemích.

Zlepšit propojení mezi vzděláváním a počátečním odborným vzděláváním a přípravou (IVET) zavedením metodik různých cest odborného vzdělávání a přípravy a vytvořením nové kvalifikace v oblasti odborného vzdělávání a přípravy pro programátora a operátora dronů a vývojáře aplikací virtuální reality (VR).

Odvětví dronů a virtuální reality přispěje k vytváření nových podniků a pracovních míst.

Virtuální realita

Drony

Program DIGIS

Program DIGIS

Program DIGIS

Program DIGIS

Program DIGIS

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0

Drony a virtuální realita jsou nejrychleji rostoucími oblastmi nových inteligentních technologií (Průmysl 4.0) s obrovským potenciálem dalšího rozvoje v mnoha dalších odvětvích s přínosem pro evropské hospodářství a společnost.

Vyžádat si informace