WP4 – results

Konečná verzia platformy otvoreného online kurzu.

Vzdelávací obsah a funkcie používané projektovými odborníkmi a učiteľmi/školiteľmi:

 • streamlining webinárov (naživo)
 • nahrávanie videí, 2D a 3D obrázkov, PPT prezentácií atď.
 • zaznamenávanie vyučovacích textov
 • zaznamenávanie interaktívnych vedomostných testov a praktických cvičení
 • online monitorovanie stavu domácich úloh študentov
 • individuálna podpora účastníkov odborníkmi 
 • elektronické testovanie a online certifikáty
 • úprava obsahu na použitie učiteľmi v rámci ich vlastných hodín.

Používateľské funkcie:

 • Zaregistrujte sa a vytvorte si jednotlivé účty.
 • Možnosť otvorenia diskusných fór a chatov pre účastníkov
 • Technická podpora – help desk.

Možnosti správy:

 • Správa obsahu
 • Údaje a štatistické prehľady
 • Kontrolné správy

Počas trvania projektu bude platforma prevádzkovaná na serveri Českej VR Agentúry. Na konci projektu sa očakáva, že platforma bude prevádzkovaná na serveroch jednotlivých projektových partnerov (pokiaľ sa vo fáze realizácie projektu nedohodne inak).

Termín: 30.11.2023

Jazyk: Angličtina

Konečná verzia vzdelávacieho programu – Operátor a programátor dronů

Nový program odborného vzdelávania a prípravy bude pravdepodobne zahŕňať 40 až 50 vyučovacích hodín.

Nové alebo vylepšené mriežky budú pozostávať:

 • Štruktúra prehľadu
 • Vyučovanie textov pre študentov
 • Metodická príručka pre učiteľov
 • videá
 • obrázky, piktogramy, 3D vizualizácie atď.
 • cvičenia a ich možné riešenia
 • elektronické testy a správne odpovede.

Počas pilotnej fázy budú obrysy doplnené videami nasnímanými počas webinárov. 

Termín: 31.11.2023

35. mesiac projektu – program odborného vzdelávania a prípravy bude ukončený na konci pilotnej fázy a po obdržaní spätnej väzby od účastníka, štatistík a správ z záverečných absolvačných skúšok a hodnotenia pilotnej fázy dodanej v rámci work package 5.

Jazyk: Angličtina

Konečná verzia vzdelávacieho programu – Virtual Reality Applications Programmer / Developer

Nový program odborného vzdelávania a prípravy bude pravdepodobne zahŕňať 40 až 50 vyučovacích hodín.

Nové alebo vylepšené mriežky budú pozostávať:

 • Štruktúra prehľadu
 • Vyučovanie textov pre študentov
 • Metodická príručka pre učiteľov
 • videá
 • obrázky, piktogramy, 3D vizualizácie atď.
 • cvičenia a ich možné riešenia
 • elektronické testy a správne odpovede.

Počas pilotnej fázy budú obrysy doplnené videami nasnímanými počas webinárov. 

Termín: 31.11.2023

35. mesiac projektu – program odborného vzdelávania a prípravy bude ukončený na konci pilotnej fázy a po obdržaní spätnej väzby od účastníka, štatistík a správ z záverečných absolvačných skúšok a hodnotenia pilotnej fázy dodanej v rámci work package 5.

Jazyk: Angličtina