WP2 – results

Joint Qualification Standard of Drone Programmer and Operator (EQF 4)

Joint Qualification Standard of Virtual Reality Applications Programmer and Developer (EQF 4)

Pracovné (počiatočné) výstupy:

Krok 1

  • Opis povolania (profesionálny profil)
  • Opis minimálnych požiadaviek na zručnosti
  • Opis požadovaných základných kompetencií

Krok 2

  • Relevantný opis spoločnej/osvedčených postupov v odbornom vzdelávaní a príprave

Konečný výstup:

Opis novej kvalifikačnej normy (t. j. nové ciele programu odborného vzdelávania a prípravy) vrátane týchto oddielov:

  • Časť 1 – Popis kvalifikácie (približne 4 – 6 strán)
  • Časť 2 – Opis overovania a potvrdzovania kompetencií (približne 4 – 6 strán)
  • Časť 3 – Opis postupu testovania znalostí a ústav oprávnenej osoby (skúšajúci) (približne 4 – 6 strán)

Termín: 30.6. 2021

Jazyk: Angličtina, Čeština, Lotyština, Slovenčina, Španielčina, Nemčina