WP1 – results

Medzinárodné stretnutia

Pre každú pracovnú úlohu sa vytvorí pracovná skupina. Hlavná časť komunikácie medzi partnermi sa uskutoční prostredníctvom e-mailu a skype/MS Teams (pre konferenčné hovory).

Raz za 6 až 9 mesiacov sa v jednej z krajín konzorcií uskutoční medzinárodné stretnutie partnerov projektu. Cieľom je diskutovať o nadchádzajúcich aktivitách a výsledkoch, zdieľať názory, diskutovať o rôznych názoroch a prístupoch a synchronizovať ich implementáciu rôznymi partnerskými organizáciami a v rôznych krajinách.

Očakávané stretnutia:

  • Úvodné stretnutie, Praha (CZ) – 2. mesiac po začatí projektu
  • Medzinárodné stretnutie partnerov 2 – Viedeň (AT) – 6. mesiac po začatí projektu
  • Medzinárodné stretnutie partnerov 3 – Riga (LV) – 15. mesiac po začatí projektu
  • Medzinárodné stretnutie partnerov 4 – Prešov (SK) – 22. mesiac po začatí projektu
  • Medzinárodné stretnutie partnerov 5 – Terrassa, Barcelona (ES) – 28. mesiac po začatí projektu (počas alebo po II. medzinárodnom workshope)
  • Záverečné medzinárodné zasadnutie projektu 6 – Brusel – 36. mesiac po začatí projektu (spojené s konečnou projektovou konferenciou).

Medzinárodné projektové stretnutia budú trvať 2 dni a zúčastní sa ich aspoň projektový manažér a popredný odborník – učiteľ / školiteľ / výskumník z každej partnerskej organizácie.

Programy nadchádzajúcich konferenčných výziev a medzinárodných stretnutí, ako aj materiály na diskusiu partnerov pripravuje a distribuuje koordinátor v spolupráci s príslušnými vedúcimi práce pred dátumom výzvy alebo zasadnutia. Zápisnicu z konferenčných výziev a stretnutí pripravuje koordinátor projektu aj v spolupráci s príslušnými vedúcimi pracovníkov a rozošle sa všetkým ostatným partnerom..

Termín: 1.2.2021