VÝSLEDKY

VÝSLEDKY

Achieved results within the WP.

Spoločná kvalifikačná norma
Platforma a obsah online kurzu (dron/VR)
Platforma a obsah online kurzu (dron/VR) – konečná verzia
Osvedčené postupy v oblasti identifikácie, uznávania a nových kvalifikácií
Vizuálna identita a informačná kampaň

Očakávané výsledky

Nadnárodné stretnutia
Spoločná kvalifikačná norma
Platforma a obsah online kurzu (dron/VR)
Platforma a obsah online kurzu (dron/VR) – konečná verzia
Osvedčené postupy v oblasti identifikácie, uznávania a nových kvalifikácií
Vizuálna identita a informačná kampaň