Kvalifikácie pre “vývojára a operátora UAS” a “programátora a vývojára virtuálnej reality” sú pripravené

Koncom júna 2021 boli práce na WP2 ukončené. Boli definované nové spoločné kvalifikačné štandardy pre pracovné špecializácie “Vývojár a operátor UAS” a “Programátor a vývojár virtuálnej reality”. V oboch nových kvalifikáciách sa zohľadnili požiadavky trhu a zapracovali sa pripomienky odborníkov z odvetvia a vzdelávacích inštitúcií v súlade s európskym kvalifikačným rámcom. Pre ďalšie využitie boli zhrnuté aj osvedčené postupy existujúcich vzdelávacích programov.