ABOUT DIGIS

HLAVNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE Budovanie aliancie digitálnych zručností na zlepšenieprogramátorských kompetencií. DigiS Česká republika, Lotyšsko, Španielsko, Rakúsko, Slovensko. 858.439,00 EUR

Continue readingABOUT DIGIS

Digis SK

Cieľom projektu je posilniť zastúpenie odborného vzdelávania a prípravy v kontexte odborného vzdelávania a prípravy v zúčastněných krajinách a zdokonaliť prepojenie medzi odborným vzdelávaním a odborným vzdelávaním prostredníctvom implementácie metodiky jednotlivých vzdelávacích ciest odborného vzdelávania a prípravy vytvorením novej kvalifikácie odborného vzdelávania a prípravy programátora a operátora dronů a programátora aplikácií (vývojáře) virtuální reality (VR). 

Oblasti dronov a virtuálnej reality sú najrýchlejšie rastúcimi oblasťami medzi novými inteligentnými technológiami (Priemysel 4.0) s obrovským potenciálom ďalšieho rozvoja v mnohých odvetviach s prínosom pro európské hospodárstvo a spoločnosť. Tieto dve odvetvia prispievajú k vytváraniu nových podnikov a pracovných miest, ochrany životného prostredia a zlepšovania kvality života.

Drony a ich softvér zachytávajú obrázky, vytvárajú mapy a 3D modely a analyzujú údaje naprieč ekonomickými odvetviami v poľnohospodárstve, stavebníctve, ťažbe, službách atd. Hoci sú Drone jednou z najinovatívnejších technológií s aplikáciami v mnohých priemyselných odvetviach a podnikania, súvisiace profily softvérového programátora Drone alebo operátora Drone stále nie sú súčasťou národných kvalifikačných systémov a požadovanej digitálnej zručnosti sa v súčasných osnovách odborného vzdělávania a prípravy v mnohých krajinách EÚ ešte neučí. 

Virtuálna realita je už jednou zo špičkových technológií, ktoré sa teraz používajú hlavne v zábavnom priemysle. VR však má obrovský potenciál i mimo zábavu, napr. V architektúre a stavebníctve, v zdravotníctve, školstve, automobilovom priemysle, leteckom a kozmickom priemysle, výrobe, cestovnom ruchu, maloobchodu a ďalších.