O DIGIS

HLAVNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE Názov Budovanie aliancie digitálnych zručností na zlepšenieprogramátorských kompetencií. DigiS Partnerské krajiny Česká republika, Lotyšsko, Španielsko, Rakúsko,

Continue readingO DIGIS

DIGIS

Cieľom projektu je posilniť zastúpenie kontinuálneho odborného vzdelávania a prípravy (CVET) a odbornej prípravy v kontexte odborného vzdelávania a prípravy (VET) a odbornej prípravy v zúčastnených krajinách. Zlepšiť prepojenie medzi počiatočným odborným vzdelávaním a prípravou (IVET) prostredníctvom implementácie metodík rôznych ciest odborného vzdelávania a prípravy vytvorením novej kvalifikácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pre programátora a operátora dronov a vývojára aplikácií virtuálnej reality (VR).

Oblasti dronov a virtuálnej reality sú najrýchlejšie rastúcimi oblasťami medzi novými inteligentnými technológiami (Priemysel 4.0) s obrovským potenciálom ďalšieho rozvoja v mnohých odvetviach s prínosom pro európské hospodárstvo a spoločnosť. Tieto dve odvetvia prispievajú k vytváraniu nových podnikov a pracovných miest, ochrany životného prostredia a zlepšovania kvality života.

Virtuálna realita je už jednou zo špičkových technológií, ktoré sa teraz používajú hlavne v zábavnom priemysle. VR však má obrovský potenciál i mimo zábavu, napr. V architektúre a stavebníctve, v zdravotníctve, školstve, automobilovom priemysle, leteckom a kozmickom priemysle, výrobe, cestovnom ruchu, maloobchodu a ďalších.

Drony a ich softvér zachytávajú obrázky, vytvárajú mapy a 3D modely a analyzujú údaje naprieč ekonomickými odvetviami v poľnohospodárstve, stavebníctve, ťažbe, službách atd. Hoci sú Drone jednou z najinovatívnejších technológií s aplikáciami v mnohých priemyselných odvetviach a podnikania, súvisiace profily softvérového programátora Drone alebo operátora Drone stále nie sú súčasťou národných kvalifikačných systémov a požadovanej digitálnej zručnosti sa v súčasných osnovách odborného vzdělávania a prípravy v mnohých krajinách EÚ ešte neučí.