WP3 – results

Atvērtās tiešsaistes kursu platformas izmēģinājuma versija

Atvērtajai tiešsaistes kursu platformai būs šādas galvenās funkcijas:

 • Vebināru straumēšana
 • Video augšupielāde, pieeja 2D un 3D attēliem, PPT prezentācijām, utt.
 • Mācību tekstu augšupielāde
 • Interaktīvo zināšanu pārbaudes testu un praktisko vingrinājumu augšupielāde
 • Studentu mājasdarbu izpildes uzraudzība un pārbaude tiešsaistē
 • Individuāls ekspertu atbalsts dalībniekiem
 • E-testi un sertifikācija
 • Satura rediģēšana, lai skolotājiem to būtu iespējams izmantot savu nodarbību laikā.

Lietotāja funkcijas:

 • Individuāla profila izveide un reģistrācija
 • Iespēja izmantot dalībnieku forumu un tērzētavu
 • Tehniskais atbalsts – palīdzības dienests

Pārvaldības iespējas:

 • Satura pārvaldība
 • Datu un statistikas pārskati
 • Ziņošana (atskaites)

Projekta ieviešanas laikā, platforma tiks uzturēta Čehijas VR aģentūras serverī. Pēc projekta noslēguma, paredzēts, ka platforma tiks uzturēta projekta partneru, kuri pārstāv tirdzniecības un rūpniecības kameras (CCI), serveros (ja projekta ieviešanas laikā netiks izlemts citādi). 

Termiņš : 30.08.2021

Valoda: Angļu valodā

Profesionālās izglītības programmas pilotversija – Dronu programmētājs un operators

Paredzams, ka jaunajā programma būs aptuveni 40-50 mācību stundu.

Jauno vai uzlaboto mācību programmu veidos:

 • Mācību programmas struktūra
 • Skolēnu mācību teksti
 • Skolotāju metodiskās rokasgrāmatas
 • Video
 • Attēli, piktogrammas, 3D vizualizācijas, utt.
 • Vingrinājumi un to iespējamie risinājumi
 • E-pārbaudījumi ar pareizajām atbildēm.

Pilotposmā, mācību programma tiks pilnveidota ar video no vebināriem.

Termiņš: Lai gan daļa programmas tiks izstrādāta pirms pilotposma sākuma 2021. gada septembrī, darbs pie jaunās mācību programmas izstrādes turpināsies paralēli pilotposmam, un paredzams, ka tas beigsies pirms pilotprojekta 2. mācību gada sākuma.

Valoda: Angļu valodā

Profesionālās izglītības programmas pilotversija – Virtuālās realitātes lietojumprogrammu programmētājs un izstrādātājs

Paredzams, ka jaunajā programma būs aptuveni 40-50 mācību stundu.

Profesionālās izglītības programmas pilotversija – Virtuālās realitātes lietojumprogrammu programmētājs un izstrādātājs

 • Mācību programmas struktūra
 • Skolēnu mācību teksti
 • Skolotāju metodiskās rokasgrāmatas
 • Video
 • Attēli, piktogrammas, 3D vizualizācijas, utt.
 • Vingrinājumi un to iespējamie risinājumi
 • E-pārbaudījumi un pareizās atbildes.

Pilotposmā, mācību programma tiks pilnveidota ar video no vebināriem.

Termiņš: Lai gan daļa programmas tiks izstrādāta pirms pilotposma sākuma 2021. gada septembrī, darbs pie jaunās mācību programmas izstrādes turpināsies paralēli pilotposmam, un paredzams, ka tas beigsies pirms pilotprojekta 2. mācību gada sākuma.

Valoda: Angļu valodā

Rokasgrāmata profesionālās izglītības sniedzējiem, īstenojot jaunās profesionālās izglītības programmas – dronu programmēšana un virtuālās realitātes programmēšana

Darba rezultāti (plānotie):

 • Uzņēmumu saraksts, kas vēlas izveidot ilgtermiņa sadarbību ar profesionālās izglītības sniedzējiem saistībā ar dronu programmēšanu
 • Uzņēmumu saraksts, kas vēlas izveidot ilgtermiņa sadarbību ar profesionālās izglītības sniedzējiem saistībā ar VR programmēšanu

Gala rezultāti:

Rokasgrāmata profesionālās izglītības sniedzējiem sākotnējā profesionālajā izglītībā būs aptuveni uz 50 lappusēm. Plānots, ka rokasgrāmata palīdzēs profesionālās izglītības sniedzējiem integrēt programmas darba vidē balstītas mācībās un vadīt, tās sadarbībā ar uzņēmumiem.

Rokasgrāmata tiks iekļauta sekojoša informācija:

 • Nodarbību organizēšana un loģistika (ņemot vērā praktiskās nodarbības);
 • Apmācību un sertifikācijas metodika;
 • Sadarbības iespējas ar uzņēmumiem, tostarp pētījumu un studentu projektu izstrāde par praktiskiem jautājumiem, prakses iespējas, apmācības, uzņēmumu ekspertu iesaistīšana mācībās vai prasmju novērtēšanā utt.;
 • Juridiskie un līgumiskie jautājumi;
 • Finansiālie jautājumi (apdrošināšana, atlīdzība, izdevumu segšana, utt.);
 • Aprīkojuma prasības un ieteikumi vadībai un administrācijai;
 • Informācija par materiālu un finansiālu atbalstu profesionālās izglītības sniedzējiem un dotācijas iespējām.

Termiņš: 28.02.2023

Valoda: Angļu, Čehu, Latviešu, Slovāku, Spāņu, Vācu