Arbeitspaket 1

Starpvalstu sanāksmes

Katrai darba pakai un/vai uzdevumam tiks izveidotas darba grupas. Saziņa starp partneriem galvenokārt norisināsies caur e-pastiem un Skype (konferences zvani).

Vienu reizi 6-9 mēnešu laikā, vienā no projekta partneru valstīm norisināsies projekta starpvalstu sanāksme. Mērķis ir apspriest projekta aktivitātes un sagatavošanās rezultātus, dalīties un apspriest dažādus viedokļus un pieejas, un sinhronizēt to īstenošanu dažādās partnerorganizācijās un dažādās valstīs.

Paredzētas sekojošas projekta sanāksmes:

  • Projekta atklāšanas tikšanās Prāgā (CZ) – projekta 2. mēnesī;
  • Projekta 2. starpvalstu sanāksme – Vīnē (AT) – projekta 6. mēnesī;
  • Projekta 3. starpvalstu sanāksme – Rīgā (LV) – projekta 15. mēnesī;
  • Projekta 4. starpvalstu sanāksme – Presovā (SK) – projekta 22. mēnesī;
  • Projekta 5. starpvalstu sanāksme – Terrasā, Barselonā (ES) – projekta 28. mēnesī (2. starptautiskā semināra laikā vai pēc tā);
  • Projekta 6., noslēguma, starpvalstu sanāksme – Brisele (BE) – projekta 36. mēnesī (savienota ar projekta noslēguma konferenci).

Projekta starpvalstu sanāksmes ilgs 2 dienas un tajās, no katras projekta partnerorganizācijas, piedalīsies projekta vadītājs un galvenais eksperts

Gaidāmo konferences sarunu un starpvalstu sanāksmju programmas, kā arī materiālus, kas jāapspriež partneriem, koordinators sagatavos un izdalīs, sadarbojoties ar attiecīgo darba paku vadītājiem, pirms uzaicinājuma vai tikšanās dienas. Sanāksmju protokolus sagatavos projekta koordinators, sadarbībā ar attiecīgajiem darba paku vadītājiem un izdalīs tos visiem pārējiem projekta partneriem

Termiņš: 01.02.2021