“UAS izstrādātāja un operatora” un “Virtuālās realitātes programmētāja un izstrādātāja” kvalifikācijas ir gatavas.

2021. gada jūnija beigās darbs pie WP2 ir pabeigts. Ir definēti jauni kopīgi kvalifikācijas standarti profesiju specializācijām “UAS izstrādātājs un operators” un “Virtuālās realitātes programmētājs un izstrādātājs”. Abās jaunajās kvalifikācijās tika ņemtas vērā tirgus prasības un iekļauti nozares ekspertu un izglītības iestāžu komentāri saskaņā ar Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūru. Ir apkopota arī esošo izglītības programmu labākā prakse turpmākai izmantošanai.