Par DIGIS

GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU Building up a Digital Skills Alliance for the Enhancing ofProgramming Competencies. DigiS Czech Republic, Latvia, Spain,

Continue readingPar DIGIS

MĀJAS LAPA

Projekta mērķis ir uzlabot PIA (profesionālā izglītība un apmācība) pārstāvību projektā iesaistītajās valstīs un uzlabot saikni starp sākotnējo profesionālo izglītību (IVET) un profesionālo tālākizglītību (CVET), pielietojot individuālas PIA apmācības ceļu metodikas, izveidojot jaunas drona programmētāja un operatora, un virtuālās realitātes (VR) lietojumprogrammu programmētāja (izstrādātāja) PIA kvalifikācijas.

Dronu un virtuālās realitātes nozares ir visstraujāk augošās  starp jaunajām viedajām tehnoloģijām (Industrija 4.0) ar milzīgu potenciālu turpmākai attīstībai daudzās nozarēs ar ieguvumiem Eiropas ekonomikai un sabiedrībai. Šīs divas nozares veicinās jaunu uzņēmumu un darbavietu izveidi, vides aizsardzību un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Droni un to programmatūra spēj tvert attēlus, veidot kartes un 3D modeļus, un analizēt datus visās tautsaimniecības nozarēs: lauksaimniecībā, būvniecībā, rūpniecībā, pakalpojumu sniegšanā utt. Lai gan droni ir viena no inovatīvākajam tehnoloģijām ar lietojumprogrammām dažādās nozarēs un uzņēmumos, drona programmētāja vai drona operatora saistītie profili joprojām nav iekļauti valsts kvalifikācijas sistēmās, un nepieciešamās digitālās prasmes daudzās ES valstīs vēl netiek mācītas profesionālās izglītības iestāžu programmās.

Virtuālā realitāte jau tagad ir viena no labākajām jaunajām tehnoloģijām, ko galvenokārt izmanto izklaides nozarē. Tomēr VR ir milzīgs potenciāls arī ārpus izklaides nozares, piemēram, arhitektūras un būvniecības, veselības aprūpes, izglītības, automobiļu rūpniecības, aviācijas, ražošanas, tūrisma, mazumtirdzniecības un citās jomās.