Pirmie semināri, lai pārskatītu jaunos kopīgos kvalifikāciju standartus un atbalstītu turpmāku atzīšanu.

DIGIS projekts ir vērsts uz divām jomām, kurās strauji attīstās jaunas tehnoloģijas, piemēram, bezpilota lidaparāti un virtuālā realitāte, un tā galvenais mērķis ir izveidot divas jaunas profesionālās izglītības un apmācības kvalifikācijas UAS izstrādātāja un virtuālās realitātes izstrādātāja jomā, kas tiks pārbaudītas, izmantojot tiešsaistes apmācības visās iesaistītajās valstīs. Paredzams, ka līdz projekta beigām 2023. gadā šīs divas jaunās kvalifikācijas tiks atzītas pēc iespējas vairāk valstīs no piecām projektā iesaistītajām.

Šajā laikā katrai valstij būs jāizveido sadarbības struktūra, lai atbalstītu kvalifikāciju atzīšanas procesu, ko veic atbildīgās iestādes, pārskatītu jaunos kvalifikāciju standartus, atbalstītu izmēģinājuma testēšanas pasākumus, sagatavotos jauno kvalifikāciju ieviešanai un, visbeidzot, īstenotu to popularizēšanas un izmantošanas posmu.

Terrasas Tirdzniecības palāta sadarbībā ar Terrasas Profesionālās apmācības padomi, kas ir projekta asociētais partneris, ir prezentējusi projektu vairākās Profesionālās apmācības padomes sēdēs, kas ir palīdzējis izveidot aliansi, kas kalpo kā stimuls jaunajām kvalifikācijām un atbalsts jauno kvalifikāciju atzīšanas procedūrā.

Šīs ieinteresēto pušu grupas ietvaros maijā notika seminārs ar Nicolau Copèrnic institūta (profesionālās izglītības un apmācības sniedzējs) speciālistiem programmēšanas jomā, lai izskatītu priekšlikumus par jaunajām kvalifikācijām (droniem un virtuālo realitāti), un 13. maijā notika otrā darba sesija ar Katalonijas Profesionālās izglītības un kvalifikācijas valsts aģentūru un Estudio Àgora (DigiS projekta partneris), kurā papildus jauno kvalifikāciju projektu izskatīšanai tika definētas dažādas iespējas projekta rezultātu īstenošanai, sākot no jauno kvalifikāciju atzīšanas valsts un reģionālā līmenī un beidzot ar iespēju pielāgot esošās mācību programmas, kurās kā specializācijas varētu iekļaut jaunās jomas, kas tiek izstrādātas.

Mērķis ir, ka 2023. gada beigās, kad izmēģinājuma tests būs beidzies un jaunie kvalifikāciju standarti būs uzlaboti, sāksies jauno kvalifikāciju (dronu un virtuālās realitātes) atzīšanas process saskaņā ar katras valsts prasībām, lai panāktu vismaz 3 iesaistīto valstu atzīšanu.

Kad kopīgais kvalifikācijas standarts būs pabeigts, jūnija beigās, DIGIS projekts paredz izveidot tiešsaistes platformu ar abiem pilnībā izstrādātajiem kursiem un paralēli studentu apmācībai izmēģinājuma testā apmācīt iesaistīto profesionālās izglītības un apmācības organizāciju skolotājus.