Arbeitspaket 2

Dronu programmētāja un operatora vienotais kvalifikācijas standarts (EQF 4)

Virtuālās realitātes lietojumprogrammu programmētājs un izstrādātāja vienotais kvalifikācijas standarts (EQF 4)

Darba rezultāti (plānotie):

1. solis

  • Darba profesijas apraksts (arodprofils)
  • Minimālo nepieciešamo prasmju apraksts
  • Nepieciešamo pamatprasmju apraksts

2. solis

  • Atbilstošs vispārējās/labākās prakses apraksts profesionālajā izglītībā

Gala rezultāts:

Jaunā kvalifikācijas standarta apraksts (t.i., jaunās profesionālās izglītības programmas mērķi), ietverot šādas sadaļas:

  • 1. sadaļa – Kvalifikācijas apraksts (aptuveni 4-6 lappuses)
  • 2. sadaļa – Pārbaudes apraksts un kompetenču apstiprināšana (aptuveni 4-6 lappuses)

3. sadaļa – Eksaminācijas procesa un pilnvarotās personas (eksaminētāja) apraksts (aptuveni 4-6 lappuses)

Termiņš: 30.06.2021

Valodas: Latviešu, Angļu, Čehu, Slovāku, Spāņu, Vācu