WP4 – results

Konečná verze platformy otevřeného online kurzu

Učební obsah a funkce používané odborníky na projekty a učiteli / školiteli:

 • streamlining webinářů (živě)
 • Nahrávání videí, 2D and 3D obrázků, PPT prezentací, atd.
 • Nahrávání učebních textů
 • nahrávání interaktivních znalostních testů a praktických cvičení
 • online monitorování stavu domácích úkolů studentů
 • individuální podpora účastníků ze strany odborníků  
 • e-testování a online certifikáty
 • úpravy obsahu za účelem jeho využití ze strany učitelů v rámci jejich vlastních hodin.

Uživatelské funkce:

 • Registrace a vytvoření jednotlivých účtů.
 • Možnost otevření diskuzních fór a chatů pro účastníky
 • Technická podpora – help desk.

Možnosti správy:

 • Správa obsahu
 • Data a statistické přehledy
 • Kontrolní hlášení

Během doby trvání projektu bude platforma provozována na serveru Czech VR Agency. Po skončení projektu se očekává, že platforma bude provozována na serverech jednotlivých partnerů projektu (pokud není ve fázi implementace projektu dohodnuto jinak).

Termín: 30.11.2023

Jazyk: Angličtina

Konečná verze vzdělávacího programu – Operátor a programátor dronů

Nový program odborného vzdělávání a přípravy bude obsahovat pravděpodobně 40–50 lekcí.

Nové nebo vylepšené osnovy budou složeny z:

 • Struktura osnov
 • Učební texty pro studenty
 • Metodická příručka pro učitele
 • videa
 • obrázky, piktogramy, 3D vizualizace, atd.
 • cvičení a jejich možná řešení
 • e-testy a správné odpovědi.

Během pilotní fáze budou osnovy doplněny videy pořízenými během webinářů. 

Termín: 31.11.2023

35. měsíc trváni projektu – program odborného vzdělávání a přípravy bude dokončen po skončení pilotní fáze a po získáníní zpětné vazby od účastníka, statistik a zpráv ze závěrečných absolventských zkoušek a hodnocení pilotní fáze dodaného v v rámci work package 5.

Jazyk: Angličtina

Zkušební verze vzdělávacího programu – Virtual Reality Applications Programátor / Vývojář

Nový program odborného vzdělávání a přípravy bude obsahovat pravděpodobně 40–50 lekcí.

Nové nebo vylepšené osnovy budou složeny z:

 • Struktura osnov
 • Učební texty pro studenty
 • Metodická příručka pro učitele
 • videa
 • obrázky, piktogramy, 3D vizualizace, atd.
 • cvičení a jejich možná řešení
 • e-testy a správné odpovědi.

Během pilotní fáze budou osnovy doplněny videy pořízenými během webinářů. 

Termín: 31.11.2023

35. měsíc trváni projektu – program odborného vzdělávání a přípravy bude dokončen po skončení pilotní fáze a po získáníní zpětné vazby od účastníka, statistik a zpráv ze závěrečných absolventských zkoušek a hodnocení pilotní fáze dodaného v v rámci work package 5.

Jazyk: Angličtina