WP3 – results

Testovací verze platformy otevřeného online kurzu

Učební obsah a funkce používané odborníky na projekty a učiteli / školiteli:

 • streamlining webinářů (živě)
 • nahrávání videí, 2D and 3D obrázků, PPT prezentací, atd.
 • nahrávání učebních textů
 • nahrávání interaktivních znalostních testů a praktických cvičení
 • online monitorování stavu domácích úkolů studentů
 • individuální podpora účastníků ze strany odborníků  
 • e-testování a online certifikáty
 • úpravy obsahu za účelem jeho využití ze strany učitelů v rámci jejich vlastních hodin.

Uživatelské funkce:

 • Registrace a vytvoření jednotlivých účtů.
 • Možnost otevření diskuzních fór a chatů pro účastníky
 • Technická podpora – help desk.

Možnosti správy:

 • Správa obsahu
 • Data a statistické přehledy
 • Kontrolní hlášení

Během doby trvání projektu bude platforma provozována na serveru Czech VR Agency. Po skončení projektu se očekává, že platforma bude provozována na serverech jednotlivých partnerů projektu (pokud není ve fázi implementace projektu dohodnuto jinak).

Termín : 30.8.2021

Jazyk: Angličtina

Zkušební verze vzdělávacího programu – Operátor a programátor dronů

Nový program odborného vzdělávání a přípravy bude obsahovat pravděpodobně 40–50 lekcí.

Nové nebo vylepšené osnovy budou složeny z:

 • Struktura osnov
 • Učební texty pro studenty
 • Metodická příručka pro učitele
 • videa
 • obrázky, piktogramy, 3D vizualizace, atd.
 • cvičení a jejich možná řešení
 • e-testy a správné odpovědi.

Během pilotní fáze budou osnovy doplněny videy pořízenými během webinářů.

Termín: Zatímco část programu bude vyvinuta před zahájením pilotní fáze v září 2021, práce na vývoji nových osnov budou pokračovat souběžně s pilotní fází a očekává se, že skončí před začátkem školního roku 2 pilotáže.

Jazyk: Angličtina

Zkušební verze vzdělávacího programu – Virtual Reality Applications Programátor/ Vývojář

Nový program odborného vzdělávání a přípravy bude obsahovat pravděpodobně 40–50 lekcí.

Nové nebo vylepšené osnovy budou složeny z:

 • Struktura osnov
 • Učební texty pro studenty
 • Metodická příručka pro učitele
 • videa
 • obrázky, piktogramy, 3D vizualizace, atd.
 • cvičení a jejich možná řešení
 • e-testy a správné odpovědi.

Během pilotní fáze budou osnovy doplněny videy pořízenými během webinářů. 

Termín: Zatímco část programu bude vyvinuta před zahájením pilotní fáze v září 2021, práce na vývoji nových osnov budou pokračovat souběžně s pilotní fází a očekává se, že skončí před začátkem školního roku 2 pilotáže.

Jazyk: Angličtina

Průvodce pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím implementace nových programů odborného vzdělávání a přípravy – programování dronů a programování virtuální reality

Pracovní (počáteční výstup):

 • seznam firem ochotných navázat dlouhodobou spolupráci s poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy v řešené oblasti programování dronů
 • seznam firem ochotných navázat dlouhodobou spolupráci s poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy v řešené oblasti programování virtuální reality (VR)

Závěrečný výstup:

Průvodce pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy v počátečním vzdělávání v přibližném rozsahu 50 stran. Příručka má za cíl pomoci poskytovatelům odborného vzdělávání integrovat učení založené na práci do osnov a zároveň jim ukázat, jak navázat spolupráci s firmami.

Průvodce poskytne informace související s:

 • organizací a logistikou vyučovacích hodin (s ohledem na nezbytné praktické školení)
 • metodikou výuky a certifikací
 • rozsahem možností spolupráce s firmami (včetně vypracování případových studií a studentských projektů na praktické otázky, stáží, koučování, zapojení firemních odborníků do výuky nebo hodnocení dovedností atd.)
 • právními a smluvními aspekty
 • finančními aspekty (pojištění, odškodné, odměna, atd.)
 • nároky na vybavení a radami, jak řídit a spravovat nabídky
 • informacemi o materiální a finanční pomoci institucím odborného vzdělávání a přípravy a možnostech grantů.

Termín: 28.2.2023

Jazyk: Angličtina, Čeština, Lotyština, Slovenština, Španělština, Němčina