WP2 – results

Joint Qualification Standard of Drone Programmer and Operator (EQF 4)

Joint Qualification Standard of Virtual Reality Applications Programmer and Developer (EQF 4)

Pracovní (počáteční) výstupy:

Krok 1

  • Popis povolání (profesní profil)
  • Popis minimálních požadavků na dovednosti
  • Popis základních požadovaných kompetencí

Krok 2

  • Příslušný popis běžné/osvědčené praxe v odborném vzdělávání a přípravě

Závěrečný výstup:

Popis nového kvalifikačního standardu (tj. nových cílů programu odborného vzdělávání a přípravy) včetně také následujících částí:

  • Část 1 – Popis kvalifikace (cca 4-6 stran)
  • Část 2 – Popis ověřování a validace kompetencí (cca 4-6 stran)
  • Část 3 – Popis postupu zkoušení znalostí a institutu autorizované osoby (zkoušející) (cca 4-6 stran)

Termín: 30.6. 2021

Jazyk: Angličtina, Čeština, Lotyština, Slovenština, Španělština, Němčina