WP1 – results

Mezinárodní setkání

Pro každý pracovní úkol bude vytvořena pracovní skupina. Hlavní část komunikace mezi partnery bude probíhat prostřednictvím e -mailů a Skype/MS Teams (pro konferenční hovory).

Jednou za 6 až 9 měsíců se v některé ze zemí konsorcia uskuteční mezinárodní setkání projektových partnerů. Cílem je diskutovat o připravovaných aktivitách a výstupech, sdílet názory, diskutovat o různých názorech a přístupech a synchronizovat jejich provádění různými partnerskými organizacemi a v různých zemích.

Předpokládaná setkání:

  • Úvodní setkání, Praha (CZ) – 2. měsíc po zahájení projektu
  • Mezinárodní setkání partnerů 2 – Vídeň (AT) – 6. měsíc po zahájení projektu
  • Mezinárodní setkání partnerů 3 – Riga (LV) – 15. měsíc po zahájení projektu
  • Mezinárodní setkání partnerů 4 – Prešov (SK) – 22. měsíc po zahájení projektu
  • Mezinárodní setkání partnerů 5 – Terrassa, Barcelona (ES) – 28. měsíc po zahájení projektu (během II. mezinárodního workshopu nebo po něm)
  • Závěrečné mezinárodní setkání projektu 6 – Brusel – 36. měsíc po zahájení projektu (spojen se závěrečnou konferenci projektu).

Mezinárodní projektová setkání budou trvat 2 dny a zúčastní se jich alespoň projektový manažer a hlavní odborník – učitel/školitel/výzkumný pracovník z každé partnerské organizace.

Programy nadcházejících konferenčních hovorů a mezinárodních setkání, jakož i materiály k projednání partnery připraví a distribuuje koordinátor ve spolupráci s příslušnými vedoucími pracovních úkolů před datem výzvy nebo schůzky. Zápis z konferenčních hovorů a schůzek rovněž připraví koordinátor projektu ve spolupráci s příslušnými vedoucími pracovních úkolů a rozešle je všem ostatním partnerům.

Termín: 1.2.2021