Na platformě otevřených online kurzů a jejich obsahu již pracujeme!

Hlavním cílem tohoto projektu je harmonizovat vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií s potřebami trhu práce a budovat kapacitu poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, aby se lépe přizpůsobili digitální transformaci, a to prostřednictvím zavádění jednotlivých metodik odborného vzdělávání a přípravy, které vytvářejí nové kvalifikace v oblasti odborného vzdělávání a přípravy programátor a operátor dronů a programátor (vývojář) aplikací pro virtuální realitu (VR).

Prvním krokem k dosažení tohoto cíle je vytvoření nového evropského standardu profesních kvalifikací, který bude připraven na konci června 2021.

Dalším krokem je identifikace a popis digitálních dovedností požadovaných poptávkou trhu a následný vývoj / zdokonalení učebních osnov pro nové kvalifikace.

Výsledkem těchto aktivit bude vytvoření nových dvouletých programů odborného vzdělávání a přípravy pro tyto kvalifikace. Nástrojem pro poskytování těchto programů je otevřená platforma online kurzů, na které v současné době pracuje tým našeho projektového partnera Czech VR Agency (odborníci na virtuální realitu).

Čeští odborníci na drony, partneři Robodrone, pracují také na obsahu platformy, který se skládá z jednotlivých lekcí, převážně ve formě videí s mluveným komentářem v angličtině. Každá lekce se skládá z přibližně 12 takových videí.

Pro potřeby dvouletého programu odborného vzdělávání a přípravy bude vytvořeno celkem:

  • pro virtuální realitu 34 lekcí (pro první ročník) a 17 lekcí (pro druhý ročník),
  • pro drony 28 lekcí (pro první ročník) a 16 lekcí (pro druhý ročník)

Online vzdělávací platforma, která bude centrem dění v rámci vzdělávacího programu zaměřeného na nové kvalifikace, podpoří vznik nových podniků a pracovních míst v oblasti virtuální reality a dronů, které jsou díky svým technologiím a propracovanosti nejrychleji rostoucími oblastmi průmyslu 4.0.

Po zpracování požadovaného obsahu nebude nic bránit spuštění pilotní verze online výukové platformy, kde si budou moci studenti a učitelé našich partnerů, kteří jsou poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy v rámci tohoto projektu, vyzkoušet nové učební osnovy.