Kvalifikace pro “vývojáře a operátora UAS” a “programátora a vývojáře virtuální reality” jsou připraveny.

Na konci června 2021 byly práce na WP2 ukončeny. Byly definovány nové společné kvalifikační standardy pro pracovní specializace “Vývojář a operátor UAS” a “Programátor a vývojář virtuální reality”. Obě nové kvalifikace zohlednily požadavky trhu a zapracovaly připomínky odborníků z průmyslu a vzdělávacích institucí v souladu s Evropským rámcem kvalifikací. Pro další využití byly rovněž shrnuty osvědčené postupy stávajících vzdělávacích programů.