O DIGIS

O PROJEKTU DIGIS

HLAVNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název

DoVybudování aliance digitálních dovedností za účelem posílení programovací kompetence. DigiS

Partnerské země

Česká republika, Lotyšsko, Španělsko, Rakousko, Slovensko.

Celkový rozpočet

858.439,00 EUR

Období projektu

01.01.2021 – 31.12.2023

Program

Erasmus+

CÍLE PROJEKTU

Projekt vybuduje schopnost poskytovatelů dalšího odborného vzdělávání a přípravy lépe se přizpůsobit digitální transformaci. Celkovým cílem je harmonizace vzdělávání v oblasti IKT s potřebami trhu práce.

PRVNÍM specifickým cílem je vytvořit nový evropský standard odborné kvalifikace pro tato povolání:

  1. Programátor a operátor dronů.
  2. Programátor a vývojář aplikací virtuální reality.

Projekt identifikuje a popíše digitální dovednosti požadované tržní poptávkou. Průzkum pomůže definovat společné kvalifikační minimum.

DRUHÝM specifickým cílem je vytvořit/zlepšit osnovy pro nové kvalifikace a připravit důvody pro poskytování poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy.

Projekt bude zahrnovat nové 2leté programy odborného vzdělávání a přípravy. Bude vyvinuta otevřená platforma online kurzů pro jejich doručování a pokyny a metodiky navržené pro implementaci v postgraduálních školách.

TŘETÍM cílem projektu je řídit nové osnovy v řešených oblastech kvalifikace, aby byla získána zpětná vazba od cílových skupin a posouzena kvalita nových programů.

Online distanční kurzy budou nabízeny prostřednictvím webinářů, online cvičení a e-testování. Praktické školení a společná certifikace budou pilotně zapojeny učiteli a studenty z partnerských institucí projektu (poskytovatelů odborného vzdělávání).

ČTVRTÝM cílem projektu je získat uznání nových kvalifikací v co největším počtu zemí EU, umožnit mezinárodní mobilitu pracovní síly a začlenit nové osnovy do programů odborného vzdělávání a přípravy veřejných a soukromých poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy v počátečním a dalším vzdělávání.

V průběhu projektu budou zřízeny struktury spolupráce na národní a nadnárodní úrovni s cílem podpořit:

  • uznávání společné kvalifikace
  • šíření výstupů projektu, propagace online platformy
  • provádění a poskytování programů poskytovateli dalšího odborného vzdělávání a přípravy v zemích EU.

PÁTÝM cílem projektu je vyhodnotit pilotní projekty a sdílet zkušenosti mezi partnery. Při zavádění nových studijních plánů, ale také v dalších aktivitách, které jsou vyvíjeny a integrovány do projektu, budou hledány osvědčené postupy, které zlepší kvalitu výsledků. 

Partneři projektu budou čelit třem hlavním výzvám:

  1. Uznávání kvalifikací co největším počtem partnerských a EU zemí.
  2. Motivace poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy mimo projekt k účasti na pilotní akci. Vývoj nástrojů pro implementaci nových programů odborného vzdělávání a přípravy.
  3. Motivace studentů k zápisu do nových programů odborného vzdělávání a přípravy, dosažení nejlepších výsledků a získání dovedností, které na trhu dříve chyběly.

Bude vytvořen mezinárodní hodnotící výbor, včetně místních a nadnárodních zúčastněných stran. Zprávy budou zpracovány tak, aby analyzovaly vnější bariéry zavádění nových učebních osnov a/nebo zaměstnatelnosti absolventů, navrhovaly opatření k jejich zmírnění a doporučovaly politiky osobám s rozhodovací pravomocí na různých vládních úrovních.