První semináře k přezkumu nových společných kvalifikačních standardů a podpoře budoucího uznávání.

Projekt DIGIS se zaměřuje na dvě oblasti rychlého rozvoje nových technologií, jako jsou bezpilotní letouny a virtuální realita, a jeho hlavním cílem je vytvoření dvou nových kvalifikací odborného vzdělávání a přípravy v oblasti vývoje bezpilotních letounů a vývoje virtuální reality, které budou testovány prostřednictvím online školení ve všech zúčastněných zemích. Očekává se, že do konce projektu, tedy do roku 2023, budou tyto dvě nové kvalifikace uznávány v co největším počtu zemí z pěti, které se projektu účastní.

Během tohoto období bude muset každá země vytvořit strukturu spolupráce s cílem podpořit proces uznávání kvalifikací odpovědnými orgány, přezkoumat nové kvalifikační standardy, podpořit činnosti pilotního testování, připravit zavedení nových kvalifikací a nakonec realizovat jejich propagaci a fázi využívání.

Obchodní komora Terrassa ve spolupráci s Radou pro odborné vzdělávání Terrassa, která je přidruženým partnerem projektu, představila projekt na několika zasedáních Rady pro odborné vzdělávání, což pomohlo vytvořit alianci, která slouží jako podnět pro nové kvalifikace a podpora v postupu uznávání nových kvalifikací.

V rámci této skupiny zúčastněných stran se v květnu konal workshop s Institutem Nicolau Copèrnic (poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy), odborníky v oblasti programování, na kterém byly přezkoumány návrhy nových kvalifikací (drony a virtuální realita), a 13. května se konalo druhé pracovní zasedání s Katalánskou veřejnou agenturou pro odborné vzdělávání a kvalifikace a Estudio Àgora (partner projektu DigiS), kde byly kromě revize návrhů nových kvalifikací definovány různé možnosti implementace výstupů projektu, od uznání nových kvalifikací na národní a regionální úrovni až po možnost úpravy stávajících učebních plánů, které by mohly zahrnout nové rozvíjené oblasti jako specializaci.

Cílem je, aby na konci roku 2023, po ukončení pilotního testování a zdokonalení nových kvalifikačních standardů, byl zahájen proces uznávání nových kvalifikací (drony a virtuální realita) podle požadavků jednotlivých zemí, aby bylo dosaženo uznání alespoň 3 zúčastněných zemí.

Po dokončení společného kvalifikačního standardu, tedy na konci června, projekt DIGIS počítá s vytvořením online platformy s oběma plně vyvinutými kurzy a souběžně se školením studentů prostřednictvím pilotního testování i se školením učitelů ze zúčastněných organizací odborného vzdělávání a přípravy.