MAIN INFORMATION ABOUT PROJECT 01.01.2021 – 31.12.2023 Erasmus+ The project will build the capacity of CVET providers to better adapt to digital

Continue reading

Digis

Building up a Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies (DigiS)  

Projekt se zaměřuje na oblasti dronů a virtuální reality (VR), které jsou nejrychleji rostoucími oblastmi mezi novými inteligentními technologiemi (průmysl 4.0) s obrovským potenciálem pro další rozvoj v mnoha odvětvích s přínosem pro evropskou ekonomiku a společnost. Tyto dva sektory přispějí k vytváření nových podniků a pracovních míst, ochraně životního prostředí a zlepšování kvality života. Výhledové studie evropských dronů očekávají: „Do 20 let se očekává, že evropský sektor dronů: přímo zaměstná více než 100 000 lidí a bude mít ekonomický dopad přesahující 10 miliard EUR ročně, zejména ve službách“ (Evropská komise, vnitřní trh – http://ec.europa.eu/growth/sectors/aeronautics/rpas_en). 

Drony a jejich software zachycují obrázky, vytvářejí mapy a 3D modely a analyzují data napříč ekonomickými odvětvími: v zemědělství, stavebnictví, těžbě, službách atd. Přestože drony jsou jednou z nejinovativnějších technologií s aplikacemi v mnoha průmyslových odvětvích a podnikání, související profily softwarového programátora dronu nebo operátora dronu stále nejsou součástí národních kvalifikačních systémů a požadované digitální dovednosti ještě nejsou v rámci stávajících osnov odborného vzdělávání a přípravy v mnoha zemích EU vyučovány. 

Evropská komise očekává, že drony budou mít ekonomický dopad přes 10 miliard EUR ročně a do roku 2035 vytvoří v EU více než 100 000 pracovních míst https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2017-06- 16-letecká provize-převzetí-evropský-dron-sektor-new-heights_en. CCC CZ rovněž uvítala zveřejnění plánu společného podniku SESAR k zajištění bezpečného a bezpečného provozu dronů v celé Evropě. https://www.sesarju.eu/news/sesar-sets-out-roadmap-drone-integration-europe 

Totéž platí pro další oblast s významným uplatněním na trhu: vývoj aplikací pro virtuální realitu. Virtuální realita je již jednou z nejlépe se rozvíjejících technologií, která se nyní používá hlavně v zábavním průmyslu. VR však má mimo zábavu obrovský potenciál, např. architektura a stavebnictví, zdravotnictví, vzdělávání, automobilový průmysl, letecký průmysl, výroba, cestovní ruch, maloobchod a další.