O DIGIS

HLAVNÍ INFORMACE O PROJEKTU Vybudování aliance digitálních dovedností za účelem posílení programovací kompetence. DigiS Česká republika, Lotyšsko, Španělsko, Rakousko, Slovensko.

Continue readingO DIGIS

DIGIS

Cílem projektu je posílit zastoupení odborného vzdělávání (CVET – Continuous Vocational Educational and Training) a přípravy v kontextu odborného vzdělávání (VET – Vocational Educational and Training) a přípravy v zúčastněných zemích. Zlepšit propojení mezi odborným vzděláváním (IVET – Initial Vocational Education and Training) prostřednictvím implementace metodik jednotlivých vzdělávacích cest odborného vzdělávání a přípravy vytvořením nové kvalifikace odborného vzdělávání a přípravy programátora a operátora dronů a programátora aplikací (vývojáře) virtuální reality (VR).

Oblasti dronů a virtuální reality jsou nejrychleji rostoucími oblastmi mezi novými inteligentními technologiemi (Průmysl 4.0) s obrovským potenciálem dalšího rozvoje v mnoha odvětvích s přínosem pro evropské hospodářství a společnost. Tato dvě odvětví přispějí k vytváření nových podniků a pracovních míst, ochraně životního prostředí a zlepšování kvality života.

Drony a jejich software zachycují obrázky, vytvářejí mapy a 3D modely a analyzují data napříč ekonomickými odvětvími: v zemědělství, stavebnictví, těžbě, službách atd. Přestože jsou drony jednou z nejinovativnějších technologií s aplikacemi v mnoha průmyslových odvětvích a podnikání, související profily softwarového programátora dronu nebo operátora dronu stále nejsou součástí národních kvalifikačních systémů a požadované digitální dovednosti se v současných osnovách odborného vzdělávání a přípravy v mnoha zemích EU ještě neučí.

Virtuální realita je již jednou ze špičkových technologií, které se nyní používají hlavně v zábavním průmyslu. VR však má obrovský potenciál i mimo zábavu, např. v architektuře a stavebnictví, ve zdravotnictví, školství, automobilovém průmyslu, leteckém a kosmickém průmyslu, výrobě, cestovním ruchu, maloobchodu a dalších